Uutiset

Kulotuksesta on aina ilmoitettava

Sisäministeriö haluaa roskien ja risujen polttamisen alkaessa muistuttaa mieleen muutamia asioita, jotka rajoittavat avotulen tekoa. Avotulen teossa on aina varauduttava myös tulen sammuttamiseen. Erityisesti ministeriö haluaa kiinnittää huomiota kulotukseen. Metsämaalla kun saadaan kuivanakin aikana suorittaa kulotus erityistä varovaisuutta noudattaen. Metsämaan kulotus edellyttää metsäammattilaisen valvontaa, ja kulotuksesta on ilmoitettava aina etukäteen hätäkeskukseen. Myös ruohikkoalueiden polttaminen katsotaan kulotukseksi ja siitäkin on siis ilmoitettava hätäkeskukseen.