Uutiset

Kirkoille uudet nimet
Loimaiden liitoksessa

Eeva Suojanen

Selvitysmies Erkka Nurmen ehdotus Loimaan kaupunkiseurakunnan ja Kanta-Loimaan seurakunnan liitoksesta ei kohdannut vastarintaa kummankaan seurakunnan kirkkovaltuustossa. Molemmat valtuustot hyväksyivät yksimielisesti ja puheitta yhden seurakunnan mallin.

Kahden seurakunnan kuntayhtymä ei Nurmen mukaan saanut kannatusta liitosneuvottelijoilta eikä henkilöstöltäkään.

Seurakunnalliset päättäjät eivät liitokseen enää ota kantaa; seuraavaksi kantansa ilmaisee Turun hiippakunnan tuomiokapiteli toukokuussa.

Kirkkohallituksen päätös liitoksesta ja siihen liittyvästä yhdistymisavustuksesta on selvitysmiehen tiedon mukaan tulossa elokuussa.

- Valmistelut on kuitenkin syytä aloittaa jo ennen kirkkohallituksen päätöstä, Nurmi evästi kirkkovaltuutettuja.

Seurakunnan vaalit järjestettäneen marraskuussa. Myös toimitiloista ja työjärjestelyistä alkavat tarkemmat valmistelut.

Kanta-Loimaan kirkosta tulee selvitysmiehen esityksen mukaan uuden Loimaan seurakunnan pääkirkko. Molemmat seurakuntatalot pysyvät käytössä, mutta hallintoa keskitettäneen.

Uuden seurakunnan alueella on kolme kirkkoa. Kanta-Loimaan ja kaupunkiseurakunnan kirkot pysyvät messukirkkoina, mutta ne saanevat liitoksessa uudet nimet. Metsämaan kappeliseurakunnan kirkon osalta nimi ja jumalanpalveluskäytäntö pysyvät ennallaan.