Uutiset

Järjestöt pyrkivät sopuun
virolaisten työehdoista

Mainettaan petranneet työnvoimanvuokrausyritykset koettavat estää sen, etteivät hämäräfirmat pääse pilaamaan alan julkikuvaa palvelujen liikkuvuuden vapautuessa vappuna Suomen ja Viron välillä. Henkilöstöpalveluyritysten liitto suosittaa Palvelutyönantajien ja SAK:n kanssa mm. sitä, että työehtoja rikkovan vuokrausfirman maksut voitaisiin jäädyttää.

Järjestöt tukevat yhdessä sitä, että voimassa olevien työehtosopimusten ja lakien noudattamisen periaate kirjattaisiin työn teettäjän ja henkilöstöpalveluyrityksen välisiin sopimuksiin. Työehtoja laiminlyövä yritys syyllistyisi näin sopimusrikkomukseen.

Viestinä on, että Suomessa tehtävästä työstä tulee aina maksaa suomalaisen työehtosopimuksen mukainen palkka.

Työnantajien ja ay-liikkeen harvinaisen yhteisen kannanoton pontimena on yhteinen etu. SAK:n huolena on estää työehtojen polkeminen, ja työnantajatkin haluavat alan maineen varjelun lisäksi estää sen, ettei kukaan pääse kilpailemaan epäreilusti lakeja ja sopimuksia kehnommilla työehdoilla.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton jäsenyritykset lupaavat noudattaa näitä pelisääntöjä myös välittäessään työvoimaa Virosta Suomeen. Liitto aikoo myös puuttua asiaan, jos joku sen jäsenyrityksistä toimii sovitun vastaiseksi.

- Olemme tosi vakavissamme tämän kanssa, liiton hallituksen puheenjohtaja, henkilöstövuokrausyritys Extran toimitusjohtaja Juhani Järvenpää kertoi järjestöjen yhteisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tiistaina.