Uutiset

Kakolan melulupaan esitetään ympärivuorokautista louherallia

HANNU MIETTUNEN

Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon tulevalle louhokselle esitetään melulupaa, joka sallisi louheen kuormaamisen ja pois kuljettamisen kiireisimmässä vaiheessa jopa ympäri vuorokauden.

Räjäyttää saisi enimmillään aamuseitsemästä iltakymmeneen ja porata aamuneljästä aina puoleenyöhön.

Asiasta päättävä Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunta jätti lupahakemuksen vielä tiistaina pöydälle.

Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokisen tekemässä ehdotuksessa lupaehdot on jaettu kahtia sen mukaan, toimitaanko vielä alkuvaiheen avolouhoksella vai jo valmiissa luolassa.

Avolouhintavaiheessa räjäytykset rajoitettaisiin arkisin aamuyhdeksän ja iltakahdeksan välille. Viikonloppuisin ei saisi räjäytellä lainkaan. Poraa voisi käyttää arkisin kello 7-21, lauantaisin kello 8-18 ja sunnuntaisin kello 9-18.

Louheen kuormaus ja kuljetuskin päättyisivät arkisin kello 20 ja viikonloppuisin kello 18.

Toiminnan siirryttyä kokonaan luolan sisälle rajoituksia höllennettäisiin merkittävästi. Louhetta voisi kuormata ja kuljettaa arkisin ympäri vuorokauden. Viikonloppuisin aikaa olisi aamuseitsemästä iltakymmeneen.

Räjäytystöitä saisi tehdä arkisin kello 7-22, lauantaisin kello 8-18 ja sunnuntaisin kello 9-18. Poraaminen olisi sallittua arkisin kello 4-24, lauantaisin kello 7-22 ja sunnuntaisin kello 8-20.

Tunnelin suuaukolle asennettavan tuuletuspuhaltimen aiheuttama melu saisi olla lähimpien asuintalojen kohdalla päiväsaikaan enintään 55 desibeliä ja öisin enintään 45 desibeliä.

Melutasoa tulisi mitata jatkuvasti. Vaikutuspiirissä oleville tulisi myös kirjallisesti ilmoittaa tulevasta melusta.

Esityksessä vaaditaan lisäksi, että työmaalle nimetään aina töiden aikana tavoitettavissa oleva yhteyshenkilö.