Uutiset

Piikkiön tulos
vajosi miinukselle

Turun Sanomat, Piikkiö

Piikkiön vuoden 2003 tilinpäätös osoittaa liki 500 000 euron alijäämää. Vuosi meni ennakoitua heikommin.

Talousarviossa vuosikatteen laskettiin yltävän noin 1,1 miljoonaan euroon, kun todellisuudessa luku supistui 174 000 euroksi. Heikkoon tulokseen johti muun muassa se, että kunnallisverotulot vähenivät, kun taas toimintamenot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna liki yhdeksän prosenttia.

Vuoden 2003 tuloksella kunnan kumulatiivinen alijäämä kasvaa noin 120 000 eurosta liki 600 000 euroon.