Uutiset

Norpille
ennätysmäärä
poikasia

Saimaannorpan pesä- ja poikaslaskennoissa on todettu syntyneen tänä vuonna ennätykselliset 63 poikasta eli kuuttia. Norppakanta on kasvanut ainakin Pihlajavedellä ja Etelä-Saimaalla.

Metsähallituksen organisoimaan pesien etsintään osallistui yli 50 pesälaskijaa hiihtäen, moottorikelkoin ja kelirikkoaluksin. Eteläisen Saimaan laskennat suoritti WWF, joka löysi ilokseen Ristiinasta ensimmäisen norpan makuupesän koko 25-vuotisen toimintakautensa aikana. Norppien voidaan siis olettaa olevan palaamassa vanhoille asuinsijoilleen.

Ennen tämän kevään poikastuottoa norppia oli noin 250 yksilöä ja välittömän sukupuuton uhkan arvioidaan poistuvan vasta kun norppakanta kasvaa 400:aan.