Uutiset

Vaellussiian
istutukset
tuottoisia

Vaellussiian istutukset Suomenlahteen ovat tuottaneet hyvän tuloksen, sillä nykyisen saaliin arvo on kalastajahinnoilla laskettuna noin kaksinkertainen istutuskustannuksiin verrattuna.

Etelä-Suomen Merikalastajain Liitolla on siian poikasia haudottavana Virolahdella Kantturakosken hautomossa. Vastakuoriutuneita siikoja on jo istutettu muun muassa Virojokeen, Virolahden Pihlajanjokeen, Kymijoen Ahvenkoskeen ja Haminassa Salmenvirtaan.

Tilastoista näkyy istutusmäärien kuihtuminen viime vuosien mittaan. Kalatalouden rakennetukea ei enää saada käyttää istutuksiin ja kalastuksenhoitomaksuista siian istutuksiin saatavat määrärahat ovat vähentyneet murto-osaan 1990 -luvun tilanteesta.