Talous

Tekes ryhtyy painottamaan liiketoimintaosaamista

TIMO ANTTILA

Teknologian kehittämiskeskus Tekes painottaa vastaisuudessa entistä enemmän liiketoiminnan osaamista. Valtion riskirahoittaja kertoi toimintansa tehostamisesta tiistaina.

Tavallaan kyse on vastauksesta arvosteluun, jonka mukaan osa Tekesin myöntämistä tutkimustuista menee hukkaan, kun yrityksen liiketoiminta ei hyvästä tuoteideasta huolimatta koskaan lähdekään liikkeelle. Tekesin tuella on kehitetty hyvä teknologia, mutta kun idea pitäisi kaupallistaa, tukea ja osaamisapua ei saakaan enää mistään.

Tekesiä on syytetty muun muassa rahojen syytämisestä bioalan yrityksille. Syytös ampuu etenkin Varsinais-Suomea, jossa valtaosa Tekesin varoista menee tämän alan yrityksille.

Tekesin pääjohtajan Veli-Pekka Saarnivaaran mukaan vanha toimintamalli, jossa tutkimus, tuotekehitys, markkinointi ja kansainvälistyminen seuraavat toisiaan peräkkäisinä vaiheina, ei enää toimi.

- Kiristyvä kilpailu vaatii, että tuotekehitys ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen on toteutettava rinnakkain toisiinsa nivoutuvina prosesseina, kuten parhaiten menestyvät yritykset tekevät. Vain kansainvälisesti korkeatasoisella liiketoimintaosaamisella voidaan varmistaa, että teknologian tutkimukseen ja kehitykseen investoidut varat maksavat itsensä takaisin yhteiskunnalle, Saarnivaara linjaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Turku tukee lääke- ja bioaloja

Varsinais-Suomen TE-keskus ja Tekes rahoittivat viime vuonna maakunnan yrityksiä ja muuta elinkeinoelämää sekä korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia yhteensä 132 miljoonalla eurolla. Summasta noin 50 miljoonaa euroa kului teknologian, yritysten liiketoiminnan ja osaamisen sekä toimintaympäristön kehittämiseen. Siihen sisältyy myös Tekesin runsaan 11 miljoonan euron tutkimusraha alueen korkeakouluille.

Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikenteen osuus tuotekehitysrahoituksessa varsinaissuomalaisille yrityksille jäi selvästi maan muita kasvukeskuksia alemmaksi. Tekesin tuotekehitysrahoitus yrityksille Varsinais-Suomessa viime vuonna oli kaikkiaan 27,2 miljoonaa euroa. Tästä summasta liki 60 prosenttia meni bio- ja kemiantekniikan alan yrityksille ja tietotekniikka sai ainoastaan viisi prosenttia rahoista.

Tekesin Varsinais-Suomen yksikön päällikkö Esa Lindqvist vakuuttaa kuitenkin, etteivät lääke- ja bioaloille myönnetyt varat ole menneet hukkaan. Bio- ja lääkealoilla tuotekehitys kestää kauemmin ja siihen sisältyy suuria riskejä.

- Turussa palaset alkavat olla kohdallaan ja pitkään jatkunut satsaus lääke- ja bioaloille alkaa pikku hiljaa tuottaa tulosta. Me olemme laskeneet, että pelkästään Turussa lääke- ja bioalalla toimii 44 yritystä, joissa on yhteensä noin 3 000 työpaikkaa, Lindqvist luettelee.

Lindqvistin mukaan Turun yrityspuistoihin on vuosien kuluessa kertynyt niin runsaasti eri alojen osaamista, että sen pitäisi väkisinkin pian tuottaa tulosta. On syntynyt esimerkiksi laboratoriopalveluja tarjoavia yrityksiä ja muun muassa patenttioikeuteen perehtyneitä lakitoimistoja.

Lisävirkoja haussa

Tekesin uusi linjaus ja liikkeenjohtamisen painottaminen eivät Lindqvistin mukaan välttämättä merkitse lisärahan saamista esimerkiksi Turun seudulle. Varsinais-Suomi pyrkii noin kymmenen prosentin vuosittaiseen kasvuun Tekesin määrärahoista.

- Kyse on enemmänkin siitä, että me jalkaudumme entistä tehokkaammin yrityksiin. Tavoitteena on kuitenkin muutaman lisäviran saaminen Turkuun, koska me olemme jo kahtena vuotena jääneet jaossa sivuun, Lindqvist kertoo.

Hallitus on luvannut kasvattaa Tekesin asiantuntijoiden määrää vuosittain viidellä henkilöllä. Turun yksikkö hakee ensi vuodelle määrärahaa lääkekehitysasiantuntijan ja rakentamisen asiantuntijan viroille.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lindqvistin mukaan lopulliset päätökset hallituksen linjauksesta jakaa valtakunta viiteen kasvukeskukseen on yhä tekemättä. Tavoitteena on jalkauttaa vajaa puolet Tekesin väestä viiteen aluekeskukseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle vuoteen 2007 mennessä. Alueelliset yksiköt sijoitetaan todennäköisesti Tampereelle, Turkuun, Ouluun, Jyväskylään ja Kuopioon.