Uutiset

Humalahakuinen juominen
lisääntynyt entisestään

Markus Pirttijoki

Joka viides alkoholia käyttävistä miehistä ja kymmenesosa naisista juo alkoholia riskirajoilla tai sen yli. Riskirajana pidetään miehillä 24:ää annosta ja naisilla 16:ta annosta viikossa vähintään neljällä päivälle jakautuneena.

Yksi annos on pieni olut, 12 senttiä viiniä tai neljä senttiä väkevää viinaa.

Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen tutkijat ovat koonneet sosiaali- ja terveysministeriön alkoholiohjelmaan tuoreen katsauksen suomalaisten alkoholinkäytön ja alkoholihaittojen kehityksestä viimeisten 40 vuoden aikana.

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä (kesk) patistaa terveydenhuoltoa tarttumaan tarmokkaasti ja nopeasti alkoholiongelmiin. Hän nostaa avainasemaan työterveys- ja perusterveyshuollon.

- Varhaisella puuttumisella voidaan ehkäistä vakavia vaurioita ja sairauksia. Mini-interventio eli alkoholin kulutuksen selvittäminen on esimerkki hyväksi havaitusta toimintamallista, ja se on vakiintunut osaksi terveydenhuollon jokapäiväistä toimintaa, Hyssälä sanoi vastaanottaessaan Alkoholiohjelma 2004-2007:n Helsingissä tiistaina.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ohjelman tavoitteena on vähentää alkoholin kulutuksesta aiheutuvia haittoja ja kääntää kulutuksen kasvu laskuun.

Kulutus laskuun neljässä vuodessa

Nelivuotinen ohjelma käynnistettiin hetkellä, jolloin Suomen alkoholipolitiikalla riittää haasteita. Viron saadessa EU-jäsenyyden ensi viikonloppuna alkoholin tuontirajoitukset poistuvat, ja viranomaiset pelkäävät viinarallin lisäävän kulutusta Suomessa.

Erityinen huoli on niistä, jotka jo tällä hetkellä käyttävät alkoholia kohtuullisen runsaasti.

- Suurta ongelmaa tuskin on niillä, jotka eivät juurikaan kuluta alkoholia ja lisäävät sen käyttöä hieman. Pahin tilanne on jo olemassa olevalla riskiryhmällä sekä nuorisolla, totesi ohjelman koordinaattori Marjatta Montonen.

Alkoholiohjelmalla on kolme tavoitetta. Se pyrkii vähentämään merkittävästi alkoholin aiheuttamia haittoja lasten ja perheiden hyvinvoinnille. Samoin alkoholin riskikäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja on tarkoitus karsia. Tähän päästään ohjelman valmisteluryhmän mukaan, kun alkoholin kokonaiskulutus saadaan kääntymään laskuun. Tavoitteena on muuttaa käyrän suuntaa vuoteen 2007 mennessä.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja Aino-Inkeri Hansson myöntää, että viimeisin tavoitteista on erittäin haasteellinen ja monet pitävät sitä epärealistisena.

Yhteistyössä vanhoilla aseilla

Hanssonin ryhmällä ei ollut tarjota mitään varsinaisia uusia keinoja alkoholin kulutuksen hillitsemiseksi, vaan lääkkeeksi tarjottiin olemassa olevien keinojen ja resurssien tehokasta käyttöä.

Hansson painotti, että ohjelman toteuttaminen edellyttää useiden osapuolien yhteistyötä: valtion, kuntien, järjestöjen, kirkon ja elinkeinoelämän.

Kunnat voivat esimerkiksi kiinnittää huomiota urheilutapahtumien tarjoiluun. Kirkon diakoniatyön asiakaskuntaan alkoholin suurkuluttajat kuuluvat tälläkin hetkellä.

Myös elinkeinoelämä voi kantaa kortensa kekoon:

- Firmat voisivat miettiä vastuutaan, onko niiden juhlissa syytä tarjoilla yletöntä määrää alkoholia, vai voisiko sinne keksiä jotain muuta yhteistä tekemistä, Montonen pohti.

Hansson totesi, että kukin yhteistyön osapuoli tekee sitä, mitä osaa. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, vaan pääasia on, että se pyörii kaikilla samaan suuntaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy