Uutiset

Humalajuominen entisestään yleistynyt

Helsinki,
(STT)

Sekä naisten että miesten humalajuominen on entisestään yleistynyt. Tämä käy ilmi Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen katsauksesta, jossa tarkastellaan suomalaisten alkoholinkäytön ja alkoholihaittojen kehitystä viimeisten 40 vuoden aikana.

Myös juominen riskikulutuksen rajalle on lisääntynyt. Karkean arvion mukaan noin viidennes alkoholia käyttävistä miehistä ja kymmenen prosenttia naisista yltää viikoittain riskirajalle. Riskiraja ylittyy, jos nainen juo viikoittain 16 tai mies 24 paukkua ja annokset jakautuvat useammalle päivälle.

Vuosituhannen vaihteeseen mennessä naisten alkoholin käyttö oli 30 vuodessa viisinkertaistunut 5,2 litraan ja miesten kaksinkertaistunut 17 litraan vuodessa.

Alkoholi oli vuonna 2002 jo toiseksi yleisin työikäisten kuolinsyy sekä miehillä että naisilla. Alkoholisairauksiin tai -myrkytyksiin kuoli 980 miestä ja 235 naista.

Lisääntynyt alkoholinkulutus näkyy myös liikenteessä. Vaikka liikennekuolemat ovat vähentyneet, niiden onnettomuuksien osuus on kasvanut, joissa alkoholi on ollut ainakin osasyynä vaikuttamassa.