Uutiset

Metsän hakkuun estäminen oleskellen rangaistavaksi

Helsinki,
(STT)

Metsätöiden estäminen hakkuualueella oleskelemalla tulee rangaistavaksi. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta esittää, että metsälakiin lisätään säännös, joka tekee hakkuutöiden tarkoituksellisen häirinnän myös maastossa oleskelemalla ja kuljeskelemalla vähintään sakkotuomion arvoiseksi teoksi.

Nykyisin metsätöiden estämisestä on voitu rangaista vain, jos pakottamisen tai hallinnan loukkauksen tunnusmerkit ovat täyttyneet, eli estämiseen on liittynyt esimerkiksi uhkailua tai työkoneisiin kytkeytymistä. Valiokunta huomauttaa mietinnössään, että viime aikoina tapahtuneissa metsätyön häirintätapauksissa ei ole kytkeydytty toisen omaisuuteen, vaan pelkästään oleskeltu koneen läheisyydessä.

Rangaistus tuomittaisiin nimenomaan metsän hakkuun estämisestä, ei liian tulkinnanvaraiseksi koetusta "häirinnästä".

Lakivaliokunnan kannan mukaan tällainen erityiskriminalisointi voi olla metsälaissa vain väliaikainen ratkaisu. Maa- ja metsätalousvaliokunta pitääkin tärkeänä, että hallitus selvittää edellytykset sisällyttää yleisen elinkeinon harjoittamista suojaava säännös myöhemmin rikoslakiin.