Uutiset

Teersalon kaava
nähtäville Velkualla

Teersalon rannan asemakaava etenee nähtäville Velkualla. Kaavaluonnoksesta jätettiin vastine, jossa pelättiin kaavan muuttavan alueen rauhallista kokonaisuutta. Kunnanhallitus päätyi kuitenkin kaavanlaatijan kannalle, jonka mukaan Teersalon ranta ei alun perinkään ole ollut rakentamaton. Kaava-alueella on vierassatama ja kauppa, jonka tarpeisiin kaavaa alun perin ryhdyttiin laatimaan. Asemakaavassa on paikat myös neljälle omakotitalolla ja yhdelle rivitalolle.