Uutiset

Velkua haluaa muuttaa
Salavaisten talvitien paikkaa

Turun Sanomat, Velkua

Velkuan kunnanhallitus esittää Turun tiepiirille, että Teersalosta Salavaisiin johtavan yleisen talvitien paikkaa muutettaisiin niin, että se lähtisi Henttulan rannasta. Nykyistä Teersalosta alkavaa tietä esitetään lakkautettavaksi.

Peruste talvitien paikan muuttamiselle on muun muassa se, että nykyinen linjaus osuu yhteysalusten kulkureitille.