Uutiset

Kaupungin työntekijät sairastavat yhä enemmän

LEENA KORJA-KASKIMÄKI

Turun kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö sekä vanhenee että sairastaa vuosi vuodelta enemmän. Vaikka tavoite on ollut pitää henkilöstön määrä kurissa, väkeä oli viime vuonna kaupungin palkkalistoilla 158 enemmän kuin vuonna 2002.

Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,2 vuotta. Eniten vakituisessa henkilöstössä oli 50-54-vuotiaita, lähes yhtä paljon 55-59-vuotiaita. Kaupungin palkkalistoilla on lähes 14 000 työntekijää, joista alle 25-vuotiaita oli vain 43.

Sairaana työ- tai virkasuhteissa olevista oli joka päivä viime vuonna kuutisensataa ihmistä. Luku on kasvanut vuodesta 2001. Eniten sairastivat liikennelaitoksen työntekijät, vähiten työväenopiston henkilökunta.

Turulta palkkansa saavista vakituisista työntekijöistä ehdottomasti suurin osa myös asui kaupungissa, yli 74 prosenttia. Seuraavaksi suosituimmat asuinkunnat olivat Kaarina, Raisio ja Lieto, mutta osuus jäi Kaarinallakin alle kuuden prosentin. Muiden kohdalla luku oli vielä pienempi. Turun kaupungilta palkkansa saavia asui myös mm. Aurassa, Mynämäellä, Salossa, Loimaalla ja Nauvossa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Palkkoja koko henkilöstölle maksettiin viime vuonna 346,5 miljoonaa euroa. Palkkamenot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna viisi prosenttia.

Väki viihtyy pitkään kaupunginvarikolla

Eläkkeelle kaupungin palveluksesta lähti viime vuonna 316 työntekijä, joista suurin osa vanhuuseläkkeelle (129). Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi sata työntekijää. Vanhuuseläkkeelle lähdettiin hieman yli 61-vuotiaina, työttömyyseläkkeelle reilun 60 vuoden iässä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 54-vuotiaina.

Mikäli kaikki vakituisessa työssä olevat kaupungin työntekijät voisivat jatkaa työssä vanhuseläkkeeseen asti, nousisi vanhuuseläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrä voimakkaasti tästä vuodesta alkaen. Eläkkeelle lähtijöitä on eniten vuonna 2014, minkä jälkeen lukumäärä alkaa vuosittain laskea.

Vakituiset työntekijät viihtyivät Turun kaupungin palveluksessa keskimäärin 15 vuotta. Pisimpään viihtyivät työntekijät kaupunginvarikolla, jossa palveluaika oli keskimäärin 23,4 vuotta. Viisi vuotta palvelleita oli työntekijöistä 95 prosenttia. Lyhimpään työntekijät viihtyivät ammattikorkeakoulussa, jossa palveluaika keskimäärin oli 6,8 vuotta. Viisi vuotta ammattikorkeakoulussa viihtyneitä oli 58 prosenttia sen henkilöstöstä.

Maanantaina henkilöstöraporttia käsitelleen kaupunginhallituksen päätöksen mukaan työterveyshuollon on kiinnitettävä erityistä huomiota sairauspoissaolojen määrään ja syihin. Kaupunginhallituksen mielestä Turussa on yhä tarvetta palkkatason kehittämiseen käytettävään paikalliseen varaukseen. Näin säilytetään palkkakilpailukyky.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti Ulla Achrénin (r) esityksestä kehittää mittareita, joilla voidaan mitata kielellisiä valmiuksia eri hallintokunnissa.