Uutiset

Vihreiltä tulossa
rinnakkaisaloite
lukiolaki-
esitykseen

Vihreän liiton eduskuntaryhmä on jakaantunut jokseenkin kahtia suhteessa lukiolain muutosesitykseen. Tämä tuli selväksi sunnuntaina Helsingissä vihreän valtuuskunnan kokouksen yhteydessä pidetyllä kansanedustajien kyselytunnilla.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan vihreitä edustava Kirsi Ojansuu ilmoittautui opetusministeri Tuula Haataisen (sd) ja hallituksen esityksen kannalle. Hän siis on sitä mieltä, että ylioppilaskirjoituksissa olisi pakollisena aineena vain äidinkieli.

Mm. ryhmätoverit Anni Sinnemäki ja Heidi Hautala olivat toisella kannalla. Keskustelusta ilmeni, että vihreiden piirissä ollaan suunnittelemassa rinnakkaisaloitetta hallituksen esitykseen. Aloite noudattaa Rkp:n esittämää kompromissiehdotusta, jonka mukaan kirjoitettavien aineiden vähimmäismäärä olisi neljän sijasta viisi.

Vihreiden puheenjohtaja Osmo Soininvaara harmitteli, että lukiolain muutoskeskustelu on keskittynyt vain kysymykseen ns. pakkoruotsista. Hän katsoi, että käytännössä vastedes kirjoituksissa on valittava ruotsin ja matematiikan välillä.