Uutiset

Keskusta korostaa
EU:n sisäistä eheyttä

LEHTIKUVA<br />Matti Vanhanen linjasi keskustan puoluevaltuuskunnan kokouksessa Jyväskylässä EU-politiikkaa. Hänen mukaansa unionin sisälle ei pidä luoda rajalinjoja.
LEHTIKUVA
Matti Vanhanen linjasi keskustan puoluevaltuuskunnan kokouksessa Jyväskylässä EU-politiikkaa. Hänen mukaansa unionin sisälle ei pidä luoda rajalinjoja.

HEIKKI VENTO

Keskusta kehittäisi Euroopan unionia tasavertaisuusperiaatteen mukaisesti eikä halua, että EU:n sisälle muodostetaan muutamien jäsenmaiden ydintä. Europarlamentin jäsen Paavo Väyrynen irtisanoutui puolueen linjasta ja ilmoitti laativansa oman vaaliohjelman.

Keskustan puoluevaltuuskunta hyväksyi sunnuntaina Jyväskylässä Eurooppa-kannanoton, jonka käsittelyä pohjusti puheenjohtaja Matti Vanhanen . Puolueen tavoitteena on, että EU:n tekeillä oleva perustuslaki turvaa EU:n kehityksen kokonaisuutena.

- Keskusta on pitänyt tärkeänä, että unionin sisälle ei luoda rajalinjoja, Vanhanen sanoi ja lisäsi, ettei puolue "pyri valtapoliittisen ytimen muodostamiseen".

Vanhanen antoi ymmärtää, että eheyden vaatimus koskee Suomen osalta myös EU:n mahdollisia taistelujoukkoja.

- Päätökset osallistumisesta ja sen mahdollisista muodoista tehdään sitten, kun muiden kanssa on neuvoteltu ns. nopean toiminnan joukkojen sisällöstä ja tehtävistä.

Eurooppa-kannanotossa korostetaan, että Suomen "on oltava täysipainoisesti mukana" siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan kehittämisessä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kansanäänestyksestä väljä kanta

Kannanoton, jonka valmistelua Vanhanen valvoi kokouksen valiokunnassa, hyväksymisen jälkeen Väyrynen ilmoitti, että hänellä ja Vanhasella "on täysin erilainen arvio Euroopan tulevaisuudesta".

- Tulen laatimaan oman ohjelman.

Vanhanen myönsi erimielisyyden. Hän ei kuitenkaan pitänyt sitä merkittävänä.

Euroedustaja Kyösti Virrankoski yritti uittaa kannanottoon vaatimuksen, että EU:n uudesta perustuslaista pitää järjestää kansanäänestys.

Valiokunta Vanhasen valvonnassa ja kokous estivät yksiselitteisen vaatimuksen. Nyt keskustan mielestä "kansanäänestysten järjestämisen Euroopan unionia koskevissa kysymyksissä on oltava mahdollista" ja "kansanäänestyksen järjestämistä on arvioitava myös sen jälkeen, kun perustuslaillinen sopimus on neuvoteltu valmiiksi".

Ohjelman yleissävy on yhteistyöhakuinen. EU:n on yhdessä kehitettävä kilpailukykyä, torjuttava rikollisuutta ja huolehdittava ympäristöstä.

Presidenttiehdokas valitaan 2005

Puoluevaltuuskunta päätti ehdottaa kesäkuussa pidettävälle puoluekokoukselle, että keskusta valitsee oman presidenttiehdokkaansa ylimääräisessä puoluekokouksessa vuonna 2005.

Ylimääräinen kokous pidetään 2005, ettei puolueen tarvitse valita ehdokastaan vielä ensi kesäkuussa Tampereella.

Presidentinvaalit pidetään vuonna 2006. Vanhanen ei suostunut sanomaan mitään presidenttiehdokasta koskeviin kysymyksiin.