Uutiset

Ikääntyneet
uskovat
saavansa
apua lapsiltaan

Lähes puolet keski-ikäisistä uskoo saavansa ikäännyttyään riittävästi apua läheisiltään ja ammatti-ihmisiltä.

Tämä käy ilmi Hollannissa, Puolassa, Suomessa ja Unkarissa toteutetusta Toward Active Old Age -projektin tutkimuksesta. Keväällä 2003 kartoitettiin 50- 59-vuotiaiden ajatuksia omasta vanhuudestaan.

Valtaosa vastaajista oletti terveytensä olevan melko hyvä eläkkeelläkin. Suurin osa arvioi eläkeläisinä olevansa yhteydessä lapsiinsa vähintään kerran viikossa.

Etenkin Unkarissa ja Puolassa enemmistö halusi saada vanhuuden apua ainakin lyhytaikaisissa tilanteissa omaisiltaan. Pitkäaikaisessa avuntarpeessa varsinkin hollantilaiset ja suomalaiset turvautuisivat ammattilaisiin. Noin puolet vastaajista arvioi lapsien osallistuvan heidän hoitoonsa. Eniten lastensa apuun luottivat puolalaiset ja unkarilaiset.