Uutiset

1,5 miljoonaa
jalokalan
poikasta
keväällä vesiin

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) istuttaa tänä keväänä noin 700 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen jokipoikasta sekä 700 000 vaelluspoikasta. Myös 75 000 yksi- tai kaksivuotiasta nieriää lasketaan vesiin.

Istutukset tehdään Saaristo-, Selkä- ja Perämerelle, Suomenlahdelle sekä Vuoksen vesistöön.Istutuksilla ylläpidetään ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja sekä turvataan kalastusmahdollisuudet.

Osa istukkaista lasketaan jokiin, esimerkiksi Aura- ja Merikarvianjokeen.