Uutiset

Kela perii takaisin
lapsilisien yksin-
huoltajakorotuksia

Kela perii lapsilisien yksinhuoltajakorotuksia takaisin noin 2 900:lta korotusta saaneelta. Yleisin syy takaisinperintään oli se, että Kelalle ei oltu ilmoitettu avoliitosta. Kaikkiaan takaisin peritään noin 2,6 miljoonaa euroa.

Kela tutki kaikkien noin 102 000 yksinhuoltajakorotusta saavan tilanteen. Ensin kaikille yksinhuoltajakorotuksen saajille lähetettiin viime vuoden huhtikuussa kirje, jolla annettiin tilaisuus oma-aloitteisesti oikaista tiedot, jos tilanne oli muuttunut. Kirjeessä muistutettiin tuen saajien ilmoitusvelvollisuudesta, mutta vain neljäsosa korotusta väärin perustein saaneista käytti tilaisuutta hyväkseen ja oikaisi väärät tiedot itse.

Samanaikaisesti Kelassa ryhdyttiin vertaamaan väestörekisterin asukastietoja ja yksinhuoltajakorotusta saaneiden osoitetietoja. Tarkemmin asiaa ryhdyttiin tutkimaan, jos samassa asunnossa asui vakinaisesti toisen sukupuolen edustaja, joka oli korkeintaan 15 vuotta korotuksen saajaa vanhempi tai nuorempi. Kaikkiaan tarkempaan syyniin joutui lähes 4 950 korotuksen saajaa.

Valvonnassa todettiin, että 2,8 prosenttia korotusta saaneista oli saanut sitä väärin perustein. Liikaa oli maksettu koko maassa yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Korotuksia oli maksettu väärin perustein keskimäärin 18 kuukauden ajalta ja yhtä saajaa kohti summa on vajaat 900 euroa.

Kela perii takaisin väärin perustein maksetut etuudet. Se selvittää myös, onko kyse ollut tahallisesta väärinkäytöksestä, joka viedään eteenpäin poliisin tutkittavaksi. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin aika harvinaisia. Eniten poliisitutkintaan ja tuomioistuimeen asti on edennyt työttömyysturvaa koskevia väärinkäytöksiä, sanoo etuuspäällikkö Suvi Onninen Kelasta.