Uutiset

USA
tyytymätön
Sudan-
kannanottoon

Yhdysvallat on tyytymätön YK:n ihmisoikeuskomission perjantaiseen Sudan-kannanottoon, joka on sen mielestä liian laimea. EU:n ja Afrikan maiden neuvottelema päätöslauselmaluonnos hyväksyttiin Genevessä komission kuusiviikkoisen istunnon viimeisenä päivänä.