Uutiset

Uupunut ei
uskalla jäädä
sairaus-
lomalle

Mielenterveyden keskusliitto on huolissaan ihmisten käsityksistä, jotka koskevat sairauslomalle joutumista uupumuksen takia. Liiton mukaan työyhteisössä niin työnantajat kuin työntekijätkin näyttävät ajattelevan, että sairauslomalle ei uupumuksen takia kannata jäädä, koska se leimaa ja vaikeuttaa työhön paluuta.

- Siksi monet jopa irtisanoutuvat itse mieluummin, jottei työhistoriassa näy sairastelua, minkä ajatellaan vaikeuttavan uuden työpaikan saantia, kertoo liiton toiminnanjohtaja Timo Peltovuori.

Suomessa on meneillään työyhteisöjen henkisen hyvinvointiin paneutuva teemaviikko, mutta Mielenterveyden keskusliitto on juuri joutunut selvittämään tapausta, jossa työntekijä irtisanottiin sairausloman aikana työuupumuksen takia.

- Vaikka liitto kävi keskusteluja työnantajan kanssa, tulos oli se, että työpaikalle ei ollut enää paluuta - työnantaja katsoi henkilön työkyvyn alentuneen.

- Psyykkisesti sairastunut irtisanotaan helpommin kuin somaattisiin sairauksiin sairastuneet. Psyykkisesti sairaalla on leima otsassa, ja hänestä halutaan päästä eroon. Muihin sairauksiin sairastuneille tarjotaan kuntoutusta tai heidät ohjataan toisiin työtehtäviin, sanoo Peltovuori.

Peltovuori huomauttaa, että lain mukaan sairaus ei voi olla irtisanomisen syy, ellei työntekijän työkyky ole sairauden vuoksi vähentynyt oleellisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.