Uutiset

Vanhuuden-
höperyys on
väistettävissä

Ihmisen vanhetessa jonkinasteinen taantuminen ja toimintojen hidastuminen on väistämätöntä. Ikääntymisen aiheuttamia muutoksia voi kuitenkin kompensoida tiettyyn rajaan saakka. Vanhustyön keskusliiton tutkijan Marja Saarenheimon mukaan menetyksistä huolimatta kehitys kuitenkin jatkuu joillakin alueilla.

- Tietyt kognitiiviset muutokset ovat väistämättömiä. Yleisin taantuma on tiedonkäsittelyn hidastuminen. Kyseessä on kuitenkin hidas prosessi, ja menetykset joillakin tietyillä alueilla voivat jopa mahdollistaa myönteisiä muutoksia muilla osa-alueilla, Saarenheimo kertoi kansallisilla gerontologian päivillä Rovaniemellä perjantaina.

Vanhenemisen tutkimuksessa eli gerontologiassa vanhuuden rajaksi määritetään 85 vuotta. Vuonna 2005 Suomen työvoimasta 31 prosenttia on yli 50-vuotiaita. Suomalaiset jättävät työelämän keskimäärin 60-vuotiaina. Työelämän ja vanhenemisen väliin jäävää ajanjaksoa kutsutaan kolmanneksi iäksi. Gerontologian tutkimuskohteita tällä hetkellä ovat erityisesti ikääntyvät työntekijät, kolmas ikä ja varsinainen vanhuus.