Uutiset

Jakobson-
komissiolta
ensimmäinen
raportti

Viron presidentin Lennart Meren aloitteesta perustettu kansainvälinen komissio, joka tutkii rikoksia ihmisyyttä vastaan, esitti perjantaina Tallinnassa raportin neuvostovallan rikoksista Virossa vuoden 1940 miehityksen jälkeen. Komission raportin mukaan Neuvostoliiton politiikan päämääränä Virossa oli maan eliitin tuhoaminen.

Komission johtajan ministeri Max Jakobsonin mukaan komission työ on jaettu kolmeen osaan. Ensiksi tutkittiin neuvostovallan rikoksia 1940 - 1941, seuraavaksi tutkitaan Saksan miehitysajan rikoksia ja kolmanneksi 1944 alkaneen neuvostovallan rikoksia.

Komission mukaan 1940 neuvostoviranomaiset pidättivät Virossa lähes 1 000 ihmistä, joista 250 surmattiin ja lähes 500 kuoli vankilassa.