Uutiset

Tulvahuiput jäänevät keskimääräistä
pienemmiksi Pohjois-Pohjanmaalla

Tulvatilanne jatkuu normaalina Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen mukaan Oulujoen eteläpuoleisten jokien tulvahuiput olivat 20.-22. huhtikuuta. Tulvavirtaamat olivat keskimääräistä pienempiä.

Nyt virtaamat ovat kääntyneet laskuun. Sään lämpeneminen ja mahdolliset vesisateet saattavat kuitenkin vielä lisätä alueen eteläosan jokien virtaamia.

Vesistöennusteiden mukaan Oulujoen pohjoispuolisten jokien tulvahuiput ajoittuvat huhti-toukokuun vaihteeseen Kiiminki- ja Kuivajoella. Iijoen vesistön tulvahuiput ajoittuvat toukokuun alkupuolelle.

Tulvahuiput jäävät tämän hetken ennusteiden mukaan keskimääräistä pienemmiksi.