Uutiset

Lasten
turvalaitteet
tehokas suoja
liikenteessä

Turvalaitteet suojaavat lasta tehokkaasti onnettomuustilanteessa, jos niitä käytetään aina ja oikein. Liikenneturva muistuttaa, että vanhempien tai muiden aikuisten tehtävänä on huolehtia turvalaitteiden käytöstä.

Yli puolet kaikista lapsille sattuneista vakavista tapaturmista sattuu liikenteessä. Vuosittain kuolee keskimäärin seitsemän ja loukkaantuu 139 alle 7-vuotiasta lasta. Onnettomuuksien seurauksia olisi lieventänyt se, että turvalaitteita olisi käytetty oikein.

Esimerkiksi pienten, alle kolmivuotiaiden tai alle 25-kiloisten, lasten on turvallisinta istua selkä menosuuntaan asennettavassa turvaistuimessa.

Tällainen istuin tukee parhaiten päätä ja kaulaa nokkakolareissa, joka on yleisin onnettomuustyyppi.

Liikenneturva suosittelee, että lasta kuljetetaan selkä menosuuntaan asennettavassa istuimessa ainakin kolmeen ikävuoteen saakka tai niin kauan kuin hän mahtuu istuimeen. Kun lapsi ei enää istuimeen mahdu, hän käyttää auton turvavyötä ja istuu turvavyöistuimella tai korokkeella.