Uutiset

Suomen syvimmän
reiän kairaus alkoi
Outokummussa

Suomen syvimmän reiän kairaus on aloitettu Outokummussa. Tutkimusreikä saavuttaa 2,5 kilometrin ennätyssyvyyden kevättalvella 2005.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) esitteli hanketta paikan päällä perjantaina. Sen tarkoituksena on kallioperän perustutkimus ja reiän käyttö "syvälaboratoriona" myös kairauksen jälkeen.

Työn tekee venäläinen valtionyritys Nedra. Sillä kuitataan Neuvostoliiton aikaista valtionvelkaa Suomelle noin seitsemän miljoonan euron verran. Maiden välillä on sovittu, että velkaa kuitataan Suomeen toimitettavilla tieteellisillä laitteilla ja tutkimuspalveluilla.

Outokumpu valittiin paikaksi siksi, että se on eräs tärkeimmistä ja mielenkiintoisimmista malmialueista Suomessa. Varsinainen metallikaivostoiminta päättyi siellä 1980-luvulla.

Reiän halkaisija on 22 senttiä. Hanke hyödyntää maankuoren rakenteita mallintamista yleensä. Se ei sisällä pelkkää kairausta, vaan koko joukon geofysikaalisia mittauksia.

- Mittaamme kallion sähkönjohtavuutta, magneettisia ominaisuuksia, lämpötilaa sekä kallion koostumusta erilaisten geofysikaalisten luotausten avulla. Esimerkiksi lämpömittausten avulla tutkitaan maapallon sisältä tulevia geotermisen lämpövirran suuruutta ja jopa muinaisia ilmastonmuutoksia, sillä kallion lämpötilat muuttuvat hyvin hitaasti ja niissä on vieläkin jälkiä muun muassa jääkaudesta, selvitti hankeen tieteellinen johtaja Ilmo Kukkonen.

Kairauspaikkana on Sysmäjärvi pari kilometriä kaupungin keskustasta. Kairaus edellyttää raskasta kalustoa, ja paikkakuntalaisia on jo hämmästyttänyt 46 metriä korkea kairaustorni. Venäläisiä työntekijöitä on Outokummussa 25 kerrallaan.

Yrityksellä on erittäin paljon kokemusta tieteellisestä syväkairauksesta. Sen kuuluisin saavutus on maailman syvimmän reiän kairaus Kuolan niemimaalla. Siellä reikä ulottuu 12,3 kilometrin syvyyteen.