Uutiset

YVA on liian väljä kansalaisten kannalta

Joensuu,
(STT)

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskeva lainsäädäntö antaa alueellisille ympäristökeskuksille mahdollisuuden toteuttaa osittain omaa ympäristöpolitiikkaa. Näin arvioi tutkija Ismo Pölönen Joensuun yliopistossa tänään tarkastetussa ympäristöoikeudellisessa lisensiaatintutkimuksessaan. Pölönen on analysoinut Suomessa ensimmäistä kertaa kattavasti korkeimman hallinto-oikeuden ympäristövaikutusten arviointiin liittyvää oikeuskäytäntöä.

Ympäristökeskukset toimivat YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena, Ne näyttävät tutkimuksen mukaan olevan menettelyn vaikuttavuuden kannalta keskeisessä asemassa.

- Ympäristövaikutusten arviointia koskevat sisältövaatimukset ovat niin väljiä, että ympäristökeskuksille jää mahdollisuus osittain oman politiikan toteutukseen. Tämä johtuu siitä, että YVA ei edellytä kaavamaisesti samanlaisia ja laajuudeltaan yhtäläisiä vaikutusselvityksiä, Pölönen kertoo.

Toisaalta YVA:n sisältövaatimusten väljyys tuo joustavuutta, jonka avulla voidaan huomioida hyvin olosuhteiden muutoksia.