Uutiset

Moottoritien rakennusurakka etenee

Lohja--Lohjanharju-moottoritien rakennustyöt ovat sujuneet suurin piirtein suunnitelmien mukaan. Tiehallinto ei töiden edetessä ole silti säästynyt yllätyksiltä, sillä työmaalta on löytynyt pilaantuneita alueita. Suurlohjankadun eritasoliittymän alueelta paljastui vanha kaatopaikka, jonka puhdistustyön hinta voi nousta jopa satoihin tuhansiin euroihin. Saastunutta maa-ainesta arvioidaan olevan 7 000 kuutiota. Puhdistustöitä joudutaan tekemään myös Lohjan aseman vesitornin luona, jossa on kaksi pienehköä entistä ampumarataa. Lohja-Lohjanharju-tiehankkeen rakennustyöt aloitettiin tammikuun puolivälin paikkeilla.