Talous

Kokemäelle puuta kaasuttava moottorivoimalaitos

JARI RANTANEN

Kokemäelle rakennetaan kaukolämpöä ja sähköä tuottava kuuden megawatin kaasutusvoimalaitos.

Kokemäen laitoksessa käytettävällä voimalaitostekniikalla odotetaan olevan hyvät mahdollisuudet menestyä vientimarkkinoilla Euroopassa.

Kaasutustekniikkaa ovat kehittäneet yhteistyössä porilainen Condens Oy ja VTT. Kokemäen laitoksesta tulee mallikappale, jolla uuden tekniikan toimivuus todistetaan voimalaitoskokoluokassa ja jossa voidaan tehdä myös tekniikan kehittämiseen liittyvää tutkimustyötä.

Kokemäelle rakennettavassa pienvoimalaitoksessa puupolttoaine kaasutetaan ja kaasu poltetaan moottorissa, johon kytketty generaattori tuottaa sähköä. Voimalaitos tuottaa lämpöä tämän vuoden lopussa ja sähköä yhdellä moottorilla ensi vuoden alussa. Ensi vuoden lopussa voimalaitos tuottaa sähköä jo kolmella moottorilla.

Voimalaitos tuottaa täyteen tuotantoon päästessään sähköä 1,8 megawattia, kaukolämpöä 3,1 megawattia ja polttoainekuivuriin menevää jätelämpöä 0,4 megawattia.

Laitoksen kustannusarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa. Laitoksen tilaajana on kaupungin omistama Kokemäen Lämpö Oy. Hanketta ovat tukeneet Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Tekes.