Uutiset

Vuorikaskas siirsi puhdistamon paikkaa

MERJA ILPALA

Uudenmaan ympäristökeskus on rajannut äärimmäisen uhanalaisen vuorikaskaan esiintymispaikan Pohjan Åminneforsissa.

Vuorikaskas elää Pohjassa vanhan, jo puretun rautatien yläpuolella olevalla, etelään viettävällä ja lämpimällä rinteellä. Se löydettiin alueelta vuonna 1986. Viimeisin havainto on vuodelta 2002.

Esiintymispaikka sijaitsee Fundian teollisuushallin, vanhan rautatietunnelin ja ratapenkan läheisyydessä alueella, jonne on suunniteltu uutta jätevedenpuhdistamoa.

Ympäristökeskuksen tekemä 3,7 hehtaarin rajaus mahdollistaa puhdistamon rakentamisen vain pienellä poikkeamalla alkuperäisistä kaavailuista.

Vuorikaskas ( Cicadetta montana) on pitkänomainen, kirkassiipinen kaskas, jonka koiraan ääni on kuuluva. Se elää kuivilla, aurikoisilla niityillä ja kedoilla.

Toukat kehittyvät maan sisässä ja imevät ravintoa kasvien juurista. Toukka-aste kestää useita vuosia, minkä vuoksi aikuisia kaskaita ei tavata joka vuosi. Aikuiset hyönteiset ovat hyviä lentäjiä. Ne istuskelevat usein puiden rungoilla ja pensaissa. Vuorikaskas on vähentynyt voimakkaasti avointen alueiden umpeenkasvamisen myötä. 1930-luvulla sen tiedettiin elävän Suomessa neljässä paikassa, mutta myöhemmin lajin arveltiin hävinneen kokonaan.

Pohjan esiintymän lisäksi yhtäläissiipislajista on viime vuosilta tiedossa kaksi muuta havaintoa.

Vuorikaskas on luonnonsuojeluasetuksen liitteessä nimetty erityisesti suojeltavaksi lajiksi, jonka säilymiselle tärkeiden esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan vuorikaskaan esiintymistä on syytä seurata.