Talous

Teknologiaohjelma yritysten tueksi Satakunnassa

Länsisuomalaisia pieniä ja keskikokoisia yrityksiä autetaan EU:n komission rahoittamalla hankkeella pääsemään käsiksi uusimpaan maailmalta löytyvään osaamiseen ja tutkimustietoon ja siirtämään sitä omaan käyttöönsä parantamaan kilpailukykyä ja kasvattamaan liikevaihtoa.

Runsaan 400 000 euron hankkeesta vastaa Satakunnassa Satakunnan ammattikorkeakoulu. Länsi-Suomessa ohjelma-alueena on koko Länsi-Suomen allianssiin kuuluva viiden maakunnan alue Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta Pohjanmaalle. Komissio on myöntänyt ohjelman toteuttamiseen rahoitusta miljoona euroa ja Suomen valtio 750 000 euroa. 250 000 euroa tulee ammattikorkeakoulujen kautta.

Länsi-Suomen hanke kuuluu EU:n innovatiivisten toimien ohjelmaan, jota toteutetaan myös Etelä-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. EU:n aluekehitysrahaston tukemaa ohjelmaa toteutetaan kaikkiaan yli 80 alueella Euroopan unionin jäsenmaissa. Varoja voidaan käyttää riskipitoisempiin hankkeisiin kuin perinteisissä rakennerahasto-ohjelmissa.

Satakunnassa ammattikorkeakoulun kumppanina on Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö.

Elektroniikkapainotteisiin yritysryhmiin haetaan yrityksiä myös Varsinais-Suomen puolelta.