Talous

Olkiluodon ensimmäinen
iso maarakennusurakka
joensuulaiselle yritykselle

Turun Sanomat, Eurajoki

Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön rakennustyömaan ensimmäiset urakkasopimukset on solmittu. Ensimmäisen ison maarakennusurakan sai joensuulainen Maanrakennusliike E. Hartikainen Oy.

Kokenut maarakennusurakoitsija on osallistunut mm. Helsinki-Vantaan lentokentän kolmannen kiitotien rakentamiseen.

Ensimmäisinä valmistelevina töinä tulevalta laitosalueelta on kaadettu puut noin 15 hehtaarin alueelta. Lisäksi louheen ja maan läjitystä, pysäköintialuetta ja muita vara-alueita varten puita on kaadettu parinkymmenen hehtaarin alueelta. Metsätöistä ja puunkuljetuksesta on huolehtinut UPM Metsä. Tieyhteydet uudelle laitosyksikölle rakentaa raumalainen Jalonen-Yhtiöt. Tietyöt ovat käynnissä.

Hartikainen aloittaa voimalaitoksen alueen ja siihen liittyvien tukialueiden raivaamisen, louhimisen ja tasaamisen helmikuun alussa. Työ jatkuu kesäkuun alkuun. Raivattavaa aluetta on noin 40 hehtaaria. Maankaivua urakkaan kuuluu noin 400 000 kuutiometriä ja kallion louhintaa noin 180 000 kuutiometriä.