Uutiset

Suomen vanhushuolto oudoksuttaa muuttajia

Tampere,
(STT)

Suomen vanhushuoltojärjestelmän ymmärtäminen tuottaa ikääntyville maahanmuuttajille vaikeuksia. Lahdessa ja Tampereella tehtyjen selvitysten mukaan ikääntyvät maahanmuuttajat kokevat monet asiat eri tavalla kuin suomalaiset ikäihmiset.

Vanhustyön keskusliitto julkisti ikääntyviä maahanmuuttajia koskevan raportin Tampereella tänään. Kaksiosaiseen raporttiin sisältyy laaja selvitys Tampereen Hervannassa asuvien maahanmuuttajien tilanteesta. Lisäksi mukana on suppea katsaus Lahdessa asuvien paluumuuttajavanhusten palvelutarpeista ja odotuksista seurakuntaa kohtaan.

Hervannassa asuvista monetkaan eivät osanneet kuvitella ikääntyvänsä Suomessa vaan haaveilivat paluusta vanhaan kotimaahansa. Monet uskoivat, että lapset tai ystävät hoitavat heitä vanhoina. Maahanmuuttajilla ei ollut juurikaan kokemuksia kotihoidosta tai palvelukodeista. Nämä käsitteetkin olivat vaikeita ymmärtää.

Lahdessa tehdyissä haastatteluissa havaittiin selviä eroja paluumuuttajavanhusten ja syntyperäisten suomalaisten kokemuksissa.