Uutiset

Viranomaisverkolle uusi toimilupa

Helsinki,
(STT)

Viranomaisverkko eli VIRVE on saanut valtioneuvostolta uuden toimiluvan. Lupaa oli hakenut verkon verkon uusi omistaja Suomen Erillisverkot Oy.

VIRVE-verkkoa on rakennettu pitkään. Se on viranomaiskäyttöön tarkoitettu digitaalinen radioverkko, jonka tarkoituksena on tehostaa viranomaisten toimintaa ja yhteistyötä ensisijaisesti turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Verkon ensisijaisia käyttäjiä ovat valtion ja kuntien turvallisuusviranomaiset.

VIRVE oli aiemmin sisäministeriön omistuksessa. Verkon omistusoikeus siirtyi vuoden alusta Suomen Erillisverkoille. Verkon hallinnosta vastaa vastedes liikenne- ja viestintäministeriö. Toimilupa on ollut kuitenkin vielä sisäministeriöllä. Sisäministeriön toimilupa myönnettiin viime tammikuussa silloin voimassa olleiden viestintämarkkinalain säännösten perusteella.

Uusi viestintämarkkinalaki tuli voimaan viime heinäkuussa. Lain mukaan ennen lain voimaan tuloa toiminnassa olevassa viranomaisverkossa verkkopalvelua tarjoavan yrityksen tulee hakea uuden lain mukaista verkkolupaa kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.