Uutiset

Turun ammattikorkeakoulu
tutkimaan Saaristomerta

Turun ammattikorkeakoulu aloittaa yhteistyössä Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa Saaristomeren suojelun ja siihen liittyvän tutkimuksen. Ensimmäinen yhteishanke on keväällä alkava tehostettu laivaliikenteen vaikutuksen seuranta meriveden laatuun.

Turun ammattikorkeakoulun vesitekniikan lehtorin, filosofian tohtori Juha Kääriän mukaan laivaliikenteen vaikutus eroosioon tunnetaan jo hyvin. Tiedetään, miten laivaliikenne kuluttaa saariston rantoja. Sen sijaan ei tiedetä, miten yhden suuren laivan ohiajo muuttaa veden laatua hetkellisesti.

- Pyrimme hankkimaan uutta tietoa, millä tavoin meriveden laatu vaihtelee vuorokauden kuluessa Ruotsin laivojen syväväylällä, Kääriä kertoi STT:lle.

Ammattikorkeakoulu on hankkinut uuden tekniikan mukaiset analyysimittarit, joiden avulla ryhdytään tihein näytteenoton välein seuraamaan veden laatua Seilin saaren pohjoispuolella, eteläisellä Airistolla.

- Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa olemme sopineet, että asennamme mittarit kevään aikana Seilin pohjoiskärjen edustalle, jossa sijaitsee meriveden laadun seurantapiste. Siitä on jo kymmenien vuosien aikana seurattu saaristomeren veden laatua.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Seurantapiste on yli 50 metriä syvä syvänne Rymättylän ja Nauvon kunnan välisellä merialueella puolen kilometrin päässä Seilistä. Sen lähistöllä kulkee laivojen syväväylä, jota myös Ruotsin laivat käyttävät.

Rehevöityminen paremmin selville

Näytteitä on aiemmin pystytty ottamaan harvoin, vaikka niiden perusteella on tehty pitkälle meneviä johtopäätöksiä veden laadun muutoksista.

- Uusi laitteemme voi olla veden alla kolme kuukautta. Laite voidaan ohjelmoida siten, että se mittaa veden laadun 15 minuutin välein. Näin saamme hyvin tarkan kuvan veden laadun muutoksista uudella aikajänteellä, Kääriä selitti.

Tutkijat puhuvat niin sanotusta veden sisään vaihtelusta. Sen avulla he pystyvät laskemaan, miten paljon kuukauden aikana veden happipitoisuus ja klorofyllipitoisuus, lehtivihreäpitoisuus, vaihtelevat. Klorofyllipitoisuus kuvastaa veden rehevöitymistä.

Saaristomeren vesien rehevöityminen on viime vuosina lisääntynyt huolestuttavasti. Se ilmenee sinileväesiintyminä, joita on ennustettu Saaristomerelle runsaasti ensi kesäksikin.

Rehevöitymistä aiheuttavat muun muassa maatalouden, teollisuuden ja haja-asutusten ravinnepäästöt. Ympäristöhaitat tuhoavat luonnonvaroja ja aiheuttavat taloudellisia menetyksiä elinkeinonharjoittajille.