Uutiset

Sauvo teettää
pohjakarttoja

Sauvon keskustaajaman ja Rantolan alueista laaditaan uudet pohjakartat kaavoitustyön pohjaksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kartoitustyön kustannuksiin myönnettäisiin 22 000 euron lisämääräraha.

Pohjakartat tekee seuraavan kahden vuoden aikana tarjouskilpailun voittanut FM-Kartta Oy.