Uutiset

ICC jäi pois kansanmurhakonferenssin päätöslauselmasta

Tukholma,
(STT)

Tukholmassa pidetty kansanmurhakonferenssi on päättynyt yli 50 osanottajamaan yhteiseen päätöslauselmaan. Siinä maat sitoutuvat toimimaan kansanmurhien ehkäisemiseksi. Dokumentissa ei mainita kansainvälistä rikostuomioistuinta ICC:tä.

Loppulauselma ei sido sen allekirjoittaneita maita juridisesti. Sen kuitenkin uskotaan sitovan niitä moraalisesti.

Konferenssista vastaavan Ruotsin yhteistyöministerin Pär Nuderin mukaan eri maiden kansalaiset voivat dokumentin turvin vaatia johtajiltaan toimia kansanmurhien ehkäisemiseksi.

Päätöslauselmassa maat sitoutuvat toimiin muun muassa kansanmurhan uhkien mahdollisimman varhaiseksi tunnistamiseksi, mahdollisten uhriryhmien suojelemiseksi ja kansanmurhiin syyllistyneiden saattamiseksi oikeuteen. Toimia tai esimerkiksi mahdollisia uhriryhmiä ei lauselmassa yksilöidä.

Maat sitoutuvat paneutumaan myös YK:n pääsihteerin Kofi Annanin maanantaisessa puheenvuorossaan esittämiin konkreettisiin ajatuksiin. Annan esitti säännöllisesti kokoontuvan kansanmurhien ehkäisykomitean ja kansanmurhien erityisraportoijan virkojen perustamista YK:hon.