Uutiset

Irak-jutun esitutkinta-aineistoa ei julkisteta

Helsinki,
(STT)

Helsingin käräjäoikeus päätti tänään, että Irak-vuotojutun esitutkintapöytäkirjoja ei julkisteta ainakaan ennen oikeudenkäynnin alkua. Tässä vaiheessa julkiseksi käräjäoikeus arvioi vain yhden liitepöytäkirjan, joka sisältää jo aiemmin julkistettuja lehtiartikkeleita sekä pöytäkirjan eduskunnan viimekesäisestä täysistunnosta.

Muu aineisto pysyy toistaiseksi salaisena, koska käräjäoikeus pitää vielä epäselvänä, miltä osin useat esitutkintaan liitetyt asiakirjat voivat ylipäänsä tulla julkisiksi. Varsinaiset esitutkintapöytäkirjat kuulustelukertomuksineen puolestaan sisältävät viittauksia näihin asiakirjoihin, joten niidenkin julkistaminen olisi ongelmallista.

Käräjäoikeus arvioi, että jos esitutkinta-aineisto julkistettaisiin nyt varsinaiseen julkisuuslakiin nojaten, se saattaisi myöhemmin vaarantaa tuomioistuimen oikeuden määrätä salassapidosta oikeudenkäynnin julkisuutta säätelevän erillisen lain perusteella.

Näin ollen esitutkinta-aineiston julkisuusaste jää ratkaistavaksi itse oikeudenkäynnissä, joka alkaa maaliskuun alussa.