Uutiset

Suomelle tuomio Kelan
lääkärinlausuntojen pimittämisestä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi tiistaina Suomelle langettavan tuomion tapauksesta, jossa helsinkiläismieheltä evättiin sairauspäivärahat asiantuntijalääkärien lausuntojen pohjalta.

Kielteiset päätökset nojasivat Kelan nimettöminä pysyneiden asiantuntijalääkäreiden lausuntoihin, joita päivärahoja hakeneelle miehelle ei kuitenkaan missään vaiheessa toimitettu. Hänelle ei kerrottu edes lääkäreiden nimiä. Mies sai vasta EIT:ssä lausunnot nähdäkseen ja lääkärien nimet selville.

Lisäksi hylkäävät päätökset olivat puutteellisesti perusteltuja, EIT toteaa.

EIT:n mukaan Suomen viranomaisten menettely rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudetta artiklaa, joka takaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Suomi määrättiin maksamaan miehelle 4 000 euroa korvauksia sekä 1 500 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Tapaus juontaa juurensa vuoteen 1995, jolloin mies jäi sairauslomalle masennuksesta ja ahdistuksesta johtuneen työkyvyttömyyden takia. Kela myönsi miehelle sairauspäivärahaa noin kuuden viikon ajan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Sairauspäivärahalle ei kuitenkaan enää myönnetty jatkoa, vaikka hoitava lääkäri piti miestä työkyvyttömänä. Kela hankki lausunnot kahdelta asiantuntijalääkäriltä, jotka arvioivat miehen työkykyiseksi.

Kumpikaan asiantuntijalääkäreistä ei itse tutkinut potilasta, vaan päätyi näkemykseensä kirjallisen materiaalin pohjalta.

Tästä alkoi valituskierre, jonka kuluessa Helsingin sosiaalivakuutustoimikunta, Etelä-Suomen sosiaalivakuutuslautakunta ja tarkastuslautakunta toistuvasti hylkäsivät miehen hakemukset. Lopulta EIT otti asian tutkittavakseen.

EIT:n mukaan miehellä ei ollut missään vaiheessa kunnollista mahdollisuutta vastata Kelan asiantuntijalääkärien esittämiin näkemyksiin.

Kielteisten päätösten perustelut olivat lisäksi jatkuvasti niukat ja puutteelliset.

EIT summaa, että menettely ei täyttänyt ihmisoikeussopimuksessa määriteltyjä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Miehelle ei annettu riittävästi tietoa, jotta hän olisi voinut asianmukaisesti osallistua asiansa käsittelyyn.