Uutiset

Nousiainen
lisää viemäri-
verkkoa

Turun Sanomat, Nousiainen

Nousiainen keskittyy vesihuollon kehittämisessään haja-asutusalueiden viemäriverkon laajentamiseen. Kunnanvaltuusto hyväksyi vesihuollon kehittämissuunnitelman maanantaina.

Suunnitelman mukaan viemäriverkkoa laajennetaan tänä vuonna Härjänsilmässä ja tulevina vuosina Koljolassa, Laihoisissa, Alakylässä, Valpperissa ja Kaiselassa.

Suurin hanke on Valpperin siirtoviemärin rakentaminen, johon varaudutaan vuosina 2008-2009. Viemärin kustannusarvio on 550 000 euroa.

Kuluvana vuonna Nousiainen aikoo korjata vuotavan runkovesijohdon Maskuntiellä.

Vuoteen 2011 ulottuvan toimenpideohjelman kohteiden kustannusarvio on lähes 1,4 miljoonaa euroa.

Nousiaisten kunta hankkii talousveden Masku-Nousiainen -vesilaitoskuntayhtymältä. Vesijohtoverkko kattaa melko hyvin kunnan koko alueen, verkkoon liittymättömiä talouksia on noin 500.