Uutiset

Opinto-ohjaus tasaisi eri alojen sukupuolijakaumia

Helsinki,
(STT)

Opetusministeriön työryhmän mielestä mies- ja naisvaltaisten alojen sukupuolijakaumaa voidaan parhaiten tasoittaa parantamalla opinto-ohjausta. Sukupuolten osuus koulutuksessa ja työelämässä tasoittuisi, mikäli koulujen oppilaanohjauksessa kiinnitettäisiin enemmän huomiota tyttöjen ja poikien erilaisiin oppimistapoihin ja ammattitoiveisiin.

Tasavertaiset työmarkkinat -työryhmä luovutti muistionsa opetusministeri Tuula Haataiselle (sd.) tänään Helsingissä.

Arviointitulosten mukaan opinto-ohjaajat osallistuvat täydennyskoulutukseen liian vähän. Työryhmä esittääkin, että vähintään puolet perusasteen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajista osallistuisi täydennyskoulutukseen vuosien 2004-2007 aikana.

Lisäksi työryhmä ehdottaa niin sanotun kummiluokkatoiminnan vahvistamista. Toiminnalla on kyetty paikallistasolla madaltamaan tyttöjen ja poikien kynnystä tehdä epätyypillisiä koulutus- ja ammatinvalintoja.

Sen sijaan työryhmä ei kannata sukupuolikiintiöitä keinona ohjata koulutukseen hakeutumista.