Uutiset

Uusi apuaine lääkkeen liukenemisen säätelyyn

Kuopiossa on kehitetty uusi apuaine, tärkkelysasetaatti, säädellysti lääkeainetta vapauttaviin tablettivalmisteisiin. Tärkkelysasetaatti muodostaa veteen liukenemattoman tablettirungon, josta lääkeaine vapautuu halutulla nopeudella. Kehitystyön ovat tehneet Kuopion yliopiston farmasian teknologian ja biofarmasian laitos ja VTT. Tablettien valmistaminen vaatii aina apuaineita, varsinaisen lääkeaineen lisäksi. Useasti tavoitteena on myös, että tabletti vapauttaa lääkeaineen viivästetysti tai tietyssä kohtaa ruuansulatuskanavaa. Uutta apuainetta testattiin vapaaehtoisilla koehenkilöillä.