Uutiset

Eurobarometri: EU:n konventti jakaa mielipiteitä

Mielipiteet EU:n konventin työstä menevät Suomessa tasan ristiin, kertoo EU:n komission teettämä eurobarometrikysely.Kesäkuun lopussa tehdyn kyselyn mukaan lähes joka kolmas suomalainen vastaaja oli tyytyväinen konventin työhön, ja joka kolmas tyytymätön. Lopulla kolmasosalla ei ollut konventista mielipidettä lainkaan.Suomalaiset näyttävät näin keskimääräistä kiinnostuneemmilta konventista. Koko EU:ssa puolet vastaajista jätti vastaamatta kysymykseen. Tyytyväisiä oli muualla suunnilleen saman verran kuin Suomessakin eli vajaa kolmasosa vastaajista. Vastustajaksi ilmoittautui vain joka viides.Tämän tuoreimman eurobarometrin mukaan konventissa valmistellun EU:n perustuslain kannatus Suomessa näyttäisi kasvaneen keväästä. Yli puolet suomalaisista vastaajista ilmoitti kesäkuussa kannattavansa EU:n perustuslain säätämistä, kun kolme kuukautta aiemmin vain 44 prosenttia piti perustuslakia tarpeellisena.