Uutiset

Laki vähentänyt reilusti kännykän käyttöä ajon aikana

Vuoden alusta voimaan astunut hands free -laki on vähentänyt matkapuhelimen käyttöä ajon aikana. Kännykkää kokonaan käyttämättömien kuljettajien määrä on liki kolminkertaistunut vuoteen 2002 verrattuna. Tiedot ilmenevät liikenne- ja viestintäministeriön Liikenneturvalla teettämästä haastattelututkimuksesta.Autoilijoista peräti 43 prosenttia ilmoitti, ettei käytä ajaessaan lainkaan puhelinta. Vuotta aikaisemmin kännykkään ei kajonnut 16 prosenttia kuljettajista. 17 prosenttia puolestaan sanoo vähentäneensä puhemääriään ajon aikana.Moottoriajoneuvon kuljettaja ei ole saanut tammikuun alusta lukien käyttää matkapuhelinta ilman kädet vapaiksi jättävää hands free -laitetta. Tieto muutoksesta oli tutkimuksen mukaan mennyt hyvin jakeluun, sillä lähes kaikki autoilijat tiesivät lain voimaantulosta. Informaatiota oli saatu etenkin median kautta.