Uutiset

Kansalaisjärjestöt: WTO:ta uudistettava köyhien hyväksi

Kehitysmaille suosiollisemman kauppapolitiikan puolesta kampanjoivat kansalaisjärjestöt ovat syyttäneet Maailman kauppajärjestöä köyhien maiden syrjäyttämisestä päätöksentekoprosessissaan.Järjestöjen mukaan WTO:n olisi uudistettava toimintatapojaan, jotta voitaisiin varmistaa, ettei järjestön sihteeristö ohjaa päätöksentekoa rikkaita maita suosivaan suuntaan.WTO:sta puuttuu järjestöjen mielestä sisäistä avoimuutta, kaikkien osallisuutta ja demokratiaa. Kun kyseessä on järjestö, jonka päätökset vaikuttavat kauaskantoisesti miljardien ihmisten elämään, se on kansalaisjärjestöjen mielestä erityisen huolestuttavaa. Järjestöjen yhteenliittymässä ovat mukana mm. brittiläinen Oxfam ja useita kehitysmaiden kansalaisjärjestöjä.WTO:n edustajan Keith Rockwellin mukaan kaikilla jäsenmailla on yhtäläinen päätösvalta, ja mikä tahansa maa voi estää sellaisen päätöksen syntymisen, jota se ei halua voimaan.