Uutiset

Olaus Magnuksen tutkimuksia esillä Meri-Porin tuulipuistossa

Suomen Hyötytuuli Oy kertoo jatkavansa uuden tuulipuiston suunnittelua merelle Porin Tahkoluodon edustalle. Vuoden alussa valmistuneen selvityksen ensimmäisen vaiheen lopputuloksena saatiin aikaan rakennussuunnitelma ja alustava kustannusarvio.Tämän kesän aikana Tahkoluodon edustalla tehdään pohjatutkimuksia, joiden avulla selvitetään muun muassa tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja.Tärkeimpinä seikkoina merituulipuiston toteutumisen kannalta pidetään rahoitus- ja lupakysymyksiä. Hankkeen varsinainen toteutus voisi käynnistyä aikaisintaan kolmen, neljän vuoden kuluttua.Hyötytuulen mukaan tuulivoiman tuotanto Euroopassa suuntautuu tulevaisuudessa yhä enemmän merelle, sillä tuuliolosuhteet ovat merellä paremmat.Meri-Porin tuulipuiston opastuskeskuksessa on avattu piispa Olaus Magnuksen tutkimuksia esittelevä näyttely.Olaus Magnus (1490-1557) oli Ruotsin viimeinen katolinen arkkipiispa ja aikakautensa oppineimpia miehiä Euroopassa. Hänen tutkimuksissaan pohjoisten kansojen historiasta ensimmäisenä energialähteenä esitellään tuuli.