Uutiset

Komissio perää Suomelta tekijänoikeuslakia

EU:n komissio perää Suomelta tekijänoikeuslain- ja arvopaperimarkkinalainsäädännön uudistamista. Molempia asioita asioita koskevat direktiivit olisi pitänyt saattaa voimaan jo viime vuonna, mutta asia on Suomessa vielä kesken.Tekijänoikeuslakeihin on tulossa perusteellinen remontti. Arvopaperimarkkinoilla kyse on tiedonvaihdosta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Direktiivin mukaan tietoja ei saa antaa EU:n ulkopuolelle ilman, että samalla sovitaan asianmukaisesta salassapidosta.Komissio ilmoitti tänään lähettävänsä Suomelle ns. perustellun lausunnon molemmista direktiiveistä.Hallitus antoi kertaalleen esityksen uudesta tekijänoikeuslainsäädännöstä eduskunnalle jo viime vuoden lopulla, mutta uudistuksesta ei syntynyt sopua ennen vaaleja. Hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi piraattitallenteita tuonti Suomeen olisi kielletty kokonaan.Uusi esitys on määrä antaa syksyllä.