Uutiset

Puolet suomalaisista hyväksyy vaarattoman hurjastelun

Puolet suomalaisista hyväksyy ylinopeuden ajamisen, jos kuljettajan mielestä tieosuudella ei ole ajohetkellä vaaraa.Aamulehden Taloustutkimuksella teettämän mielipidetiedustelun mukaan viisi prosenttia suomalaisista hyväksyy täysin ylinopeuden ajamisen. Vastaajista vajaa puolet taas pitää ylinopeuden ajamista jossain määrin hyväksyttävänä.Sallivin asenne ylinopeuden ajamiseen on Vasemmistoliiton kannattajilla ja tiukimmin suhtautuvat Vihreän liiton kannattajat. Miehet hyväksyivät ylinopeuden naisia useammin. Myös nuoret suhtautuvat kaasutteluun vapaammin kuin vanhemmat ikäpolvet. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 1 011 suomalaista. Samassa yhteydessä kysyttiin myös kaksi muuta moraaliin liittyvää kysymystä, jotka koskivat ihmisten suhtautumista sairaslomapäivien pitämiseen sekä työaikana tapahtuvaan internetin yksityiskäyttöön.Kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että sairaslomalle jääminen ei ole lainkaan hyväksyttävää, jos työntekijä on työkuntoinen. Valtaosa kuitenkin katsoo, että työntekijöiden tulee saada käyttää internetiä työpaikallaan omiin tarkoituksiinsa.