Uutiset

Koulutuksesta haetaan uutta puhtia terveyskeskuksiin

Satakunnassa kehitetään uutta mallia perusterveydenhuoltoon. Hankkeessa hajautetaan satakuntalaisiin terveyskeskuksiin terveyshuollon opetusta, tutkimusta ja kehittämistä tuomalla niihin Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kliinisten opintojen työjaksoja.Satakunnan TE-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeiden koordinaattori Timo Aro arvioi, että perusterveydenhuollon kehittäminen on tähän mennessä jäänyt erikoissairaanhoidon varjoon.- Nyt aloitetun opetusterveyskeskukset-mallin avulla perusterveydenhuollon profiilia ja merkitystä korostetaan alueellisella ja paikallisella tasolla. Samalla varaudutaan ennaltaehkäisevästi terveydenhuollon työvoiman riittävyyteen lähitulevaisuudessa.Aro kertoo, että hankkeen mukana tulee runsaasti perusterveydenhuollon osaamista Satakuntaan. Terveyskeskuksiin on tulossa yleislääketieteen opettajia, ja noin 50 Turun yliopiston lääketieteen kandidaattia aloittaa joka vuosi kliinisten opintojen harjoittelujakson satakuntalaisissa terveyskeskuksissa.