Uutiset

Suomen ongelmina naiset, vähemmistöt ja turvapaikanhakijat

Kansainvälisen Helsinki-liiton raportin mukaan Suomen ihmisoikeustilanteen ongelmakohdat liittyvät lähinnä naisten, vähemmistöjen sekä turvapaikanhakijoiden asemaan.- Työelämässä vähemmistöjä selkeästi syrjitään, Suomen Helsinki-komitean varapuheenjohtaja Juhani Kortteinen sanoi tiedotustilaisuudessa. Tästä osoituksena on Kortteisen mukaan se, että esimerkiksi romanivähemmistön työttömyysprosentti on yli 50. Romanien ongelmina ovat myös hankala koulutus- ja asumistilanne. Myöskään saamelaisten asema ei hallituksen lupauksista ja lainmuutoksista huolimatta ole käytännössä parantunut.Suomen tiukka maahanmuuttopolitiikkakin saa risuja Helsinki-liiton raportissa. Pakolaisen aseman saaneiden määrä on äärimmäisen pieni, raportissa todetaan.Naisten asemassa on myös Helsinki-liiton mukaan parantamisen varaa. Samapalkkaisuus ei edelleenkään toteudu: kun ikä ja koulutus otetaan huomioon, samasta työstä maksetaan naiselle keskimäärin 90 prosenttia miehen palkasta. Naisvaltaiset alat ovat tyypillisesti matalapalkkaisia, ja yritysten johtoportaissa naiset ovat aliedustettuja.